Новоайдарська селищна рада
Новоайдарський район, Луганська область

Визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради

НОВОАЙДАРСЬКА    СЕЛИЩНА   РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 16/12

 

від  23  листопада  2016 року                                                                      смт.Новоайдар

 

Про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Новоайдарської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради».

 

                  

Керуючись Конституцією України,  п.35 ч.1 ст.26, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельним кодексом України, Законом України “Про оренду землі”, Податковим кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Цивільним кодексом України, Законом України «Про оцінку земель», з метою впровадження економічних методів регулювання земельних відносин і залучення коштів до селищного бюджету, розглянувши проект  рішення Новоайдарської   селищної ради    « Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради»,

  Новоайдарська селищна  рада  ВИРІШИЛА:

1. Протягам п’яти робочих днів оприлюднити у засобах масової інформації  проект регуляторного акта - проект рішення Новоайдарської селищної ради « Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради».

2. Встановити термін в один місяц з дня оприлюднення проекту регуляторного акта, протягом якого від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань, приймаються зауваження та пропозиції.

3. Після спливу місячного терміну, постійній  комісії з питання    агропромислового комплексу, земельних ресурсів та охорони  навколишнього  природного середовища, розглянути пропозиції та зауваження по даному проекту.

4. Доручити секретарю селищної ради Бочарову О.М. доопрацьований проект рішення направити для погодження в Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

5. Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, затверджений рішенням Новоайдарської селищної ради від 11.12.2015 року № 3/5, регуляторним актом «Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради».

6. Контроль за  виконанням  рішення покласти на постійну  комісію з питання   агропромислового комплексу, земельних ресурсів та охорони  навколишнього  природного середовища.

 

Новоайдарський селищний голова                                                       І.В. Шопін

                                          

 

 

ПРОЕКТ

Затверджено рішенням  Новоайдарської селищної ради від               "___"________ 2016 року №__

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради, (надалі - Положення) розроблено з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення та справляння орендної плати за земельні ділянки, орендодавцем яких згідно із земельним законодавством виступає Новоайдарська селищна рада, створення сприятливих умов для раціонального використання земельних ділянок орендарями та забезпечення додаткових надходжень до селищного бюджету у виглядів платежів за оренду землі.
  2. Положення розроблено відповідно до вимог Земельного, Податкового та Цивільного кодексів України, Законів України: "Про оренду землі", "Про місцеве самоврядування в Україні".
  3. Положення регламентує принципи встановлення розміру орендної плати за землю, порядок внесення орендної плати за землю.
 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
  1. Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.
  2. Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Розмір та умови внесення орендної плати за землю встановлюються у договорі оренди між орендодавцем  та орендарем.

Річна орендна плата за земельні ділянки розташовані на території Новоайдарської селищної ради, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону, розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

 • не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;
 •  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;
 •  може перевищувати граничний розмір орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах, що встановлюється ст.288.5 Податкового кодексу України.

Розмір орендної плати не може перевищувати:

 • 3 відсотки нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлювальних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі);
  1. Базою для обчислення орендної плати є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду. Розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється відповідно до їх функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон населених пунктів Новоайдарської селищної згідно з грошовою оцінкою. Показники оцінки підлягають щорічно, станом на 1 січня уточнення на коефіцієнт індексації відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

У договорі оренди зазначається останній коефіцієнт індексації, від якого розраховано таку оцінку та з якого року вона діє.

 1. Розмір річної орендної плати - це відсоток від нормативно - грошової оцінки земельної ділянки, який встановлюється у відповідності її до функціонального використання, а саме:

1

За землі під житловою забудовою

1.1

3%

для обслуговування багатоквартирної житлової забудови

1.2

3%

під індивідуальною житловою забудовою

2

Земельні ділянки для підприєприємств, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, посередництво в торгівлі - землі комерційного використання:

2.1

6%

 Ринки, торгівля харчовими та промисловими товарими

2.2

12%

роздрібна торгівля нафтопродуктами (АЗС та АГЗС)

2.3

12%

торгівля ювелірними виробами

2.4.

5%

торгівля автомобілями

2.5

3%

земельні ділянки юридичних та фізичних осіб України, що здійснюють дрібний ремонт взуття, одягу та галантерейних виробів

2.6

5%

за земельні ділянки громадського харчування

2.7

7%

за земельні ділянки по ремонту автомобілів та автотехобслуговування

2.8

5%

за земельні ділянки готелів

2.9

8%

за земельні ділянки банківських, фінансових та кредитних установ

2.10

5%

за земельні ділянки салонів краси та перукарень

2.11

4%

інші землі

3

 

Земельні ділянки промисловості

3.1

6%

виробництво слабоалкогольних та прохолоджувальних напоїв

3.2.

4%

поліграфічна промисловість

3.3

4%

виробництво будівельних матеріалів та виробів

3.4

3%

виробництво продукції харчування

3.5

3%

за земельні ділянки підприємств пошиття взуття та одягу

3.6

5%

для обслуговування: свердловин з видобутку нафти та газу, об’єктів інфраструктури, які належать до нафтогазової галузі

3.7

4%

інші землі промисловості

4

Інші землі

4.1

4%

за земельні діляни під об’єктами транспорту, в т.ч. автостоянки

4.2

3%

за земельні діляни під автостанціями

4.3

3%

за земельні ділянки під гаражно-будівельними кооперативами та індивідуальними гаражами громадян України на прибудинкових територіях та інших земельних ділянок населених пунктів

4.4

3%

за земельні ділянки, громадських організацій та політичних партій

4.5

5%

за земельні ділянки юридичних та фізичних осіб, які здійснюють консультаційну діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, оподаткування, операцій з нерухомістю

4.6

5%

за земельні ділянки під об’єктами теле-та радіокомунікацій

4.7

3%

за земельні ділянки поштового зв’язку

4.8

12%

за земельні ділянки мобільного зв’язку

4.9

3%

за земельні ділянки під об'єктами інженерної інфраструктури

4.10

3%

за земельні ділянки підприємств побутових послуг (хімчистки, пральні)

4.11

6

3%

за земельні ділянки сільськогосподарського призначення

4.12

3%

за земельні ділянки закладів культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту.

4.13

6%

За земельні ділянки під відкритими літніми майданчиками на період діяльності.

4.14

6%

За земельні ділянки під малими архітектурними формами (кіоски, павільйони)

4.15

3%

За земельні ділянки під малими архітектурними формами (торгівля друкованою продукцією)

4.16

3%

Земельні ділянки для рекреаційного та оздоровчого призначення.

 

У випадку, якщо суб’єкт підприємницької діяльності здійснює на одній земельній ділянці декілька видів діяльності, за основу при визначенні розміру орендної плати береться більший відсоток від нормативної грошової оцінки.

При здачі в оренду приміщень, які розміщені на земельній ділянці, що орендується, орендна плата за частку земельної ділянки, яка відповідає частці приміщення, нараховується відповідно до функціонального призначення зданого в оренду приміщення.

2.5. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

2.6 Рішення про зміну розміру орендної плати за земельну ділянку приймає Новоайдарська селищна рада. При встановленні розміру відсотка від нормативної грошової оцінки Новоайдарська селищна рада має право знизити його від передбаченого в п. 2.4 цього Положення, але не нижче 3 % від нормативної грошової оцінки, у таких випадках, якщо на земельній ділянці:

 1. розпочинається нове виробництво, у цьому випадку знижений відсоток надається на строк не більше 3 років;
 2. розміщений соціально - значимий об’єкт для населеного пункту;
 3. ведеться реконструкція, будівництво та не здійснюється господарська діяльність;
 4. власник, якої знаходиться у скрутному фінансовому становищі (за умови подання відповідних документів).

2.7. Остаточний розмір відсотку від нормативної грошової оцінки встановлюється після прийняття селищною радою рішення про передачу земельної ділянки в оренду.

 1. РОЗМІР, ФОРМА І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
  1. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюється на підставі вимог чинного законодавства, цього Положення та зазначається у договорі оренди земельної ділянки.
  2. Орендна плата обчислюється та сплачується з дня виникнення права користування земельною ділянкою або закінчення попереднього договору оренди.

 

У разі припинення права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у користуванні у поточному році.

 1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі. Внесення орендної плати здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів через фінансові установи у строки, визначені договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства.
 2. Договором оренди повинна передбачатися щомісячна орендна плата, виходячи з її річного розміру, визначеного згідно з розділом 2 цього Положення.
 3. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати, яку сплачує орендар.
 1. ЗМІНА РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
  1. Встановлений згідно з розділом 2 цього Положення розмір орендної плати підлягає  перегляду у разі:

а/ зміни функціонального використання земельної ділянки, передбаченого договором;

б/ змін в діючому законодавстві;

в/ змін нормативної грошової оцінки.

 1. Розмір орендної плати не є сталим та змінюється у зв'язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки.
 2. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини, що підтверджено належними документами.

Рішення про зменшення орендної плати приймається Новоайдарською селищною радою.

 1. У інших випадках перегляд розміру орендної плати може здійснюватися лише за письмовою згодою сторін та у порядку, визначеному договором оренди земельної ділянки.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ
  1. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно згідно з умовами договору оренди.
  2. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше шести місяців.
  3. Плата за оренду землі зараховується до селищного бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
  4. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати орендної плати до селищного бюджету здійснює Слов’яносербська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області.

 

Секретар селищної ради                                                     О.М.Бочаров

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення  Новоайдарської селищної ради
“Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради.”

     Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми.

Опис проблеми:

Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду землі”, Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати ставки орендної плати в межах своїх повноважень. Зокрема визначено, що розмір річної орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. Розмір орендної плати може бути більшим граничного розміру орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Кошти за оренду земельних ділянок скеровуються до місцевого бюджету. Тому диференціація розмірів орендної плати з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок, які здаються в оренду, а також реалізації завдань стратегії розвитку земельних відносин в Новоайдарській селищній дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

Метою даного регулювання є вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки.

З метою ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності селищної ради, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва, даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території селищної ради у відповідність до норм чинного законодавства, вдосконалити і визначити прозорий механізм розрахунку орендної плати, залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством.

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Повноваження по встановленню розмірів орендної плати за земельну ділянку надані чинним законодавством відповідним органам місцевого самоврядування. Змінити розмір податку та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечити нормам діючого законодавства. Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту - рішення селищної ради відповідно до норм чинного законодавства.

Визначення цілі регулювання регуляторного акта.

Цілями розробки та затвердження Положення “Про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради» є:

-  встановлення соціально - справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;

- забезпечення ефективного використання земельних ділянок в інтересах територіальної громади селища;

-  збільшення надходжень до селищного бюджету  та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток селища;

- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- можливість вирішення питань оренди землі на території населених пунктів Новоайдарської селищної ради межах чинного законодавства України.

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

1.удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;

2.впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

Під час розроблення положення “Про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради»”   було розглянуто такі альтернативні способи визначених цілей:

1.неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання);

2.прийняття селищною радою рішення “Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради”.

3.прийняття селищною радою нормативного документу.

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства. Вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи в теперішній час не можливо, оскільки існуюче законодавство не регламентує детальний механізм визначення орендних ставок на земельні ділянки.

Прийняття третьої альтернативи дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

Тому вона є прийнятною.

               Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

1. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість спростити, удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм надання земельних ділянок в оренду.

2. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду селищної ради, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.

3. Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

4.Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки.

5.Укладання договорів оренди земельних ділянок.            

 

             1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Запропонований проект рішення не потребує додаткових фінансових витрат селищної  ради.

Запровадження даного регулювання покращить умови започаткування та ведення підприємницької діяльності, сприятиме ефективному використанню земельних ресурсів та вкладанню інвестицій в їх господарське освоєння.

Зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акта є зміни чинного законодавства.

Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

З прийняттям даного регуляторного акта вигоди одержать: селищна рада, суб’єкти господарювання, населення.

Суб’єкт

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Наповнення дохідної частини місцевого бюджету та можливість реалізації соціальних програм селища внаслідок надходжень до селищного бюджету.

Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу та можливим веденням договірної роботи з землевласниками.

Суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни

Створення рівних умов конкуренції,

прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю.

Відсутні.

Населення

Прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю.

Відсутні

 
Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

Показники результативності регуляторного акта. 

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту буде надходження коштів до селищного бюджету від плати за оренду земельних ділянок.

Передбачається збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та визначення справедливих ставок орендної плати.

Рівень інформованості - очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в мережі Інтернет.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до селищного бюджету плати за оренду землі на підставі звітних матеріалів та звітності селищної ради.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено в термін не пізніше 2 років з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні 3 роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акту.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб впродовж 1 місяця з дня оприлюднення проекту рішення Новоайдарської селищної ради та відповідного аналізу регуляторного впливу на адресу: смт.Новоайдар, вул.Дружби, 1 Новоайдарського району Луганської області.

Контактний телефон: (06445) 9-43-56.

Розробник: Новоайдарська селищна рада.

 

Секретар селищної ради                                                 О.М. Бочаров