Новоайдарська селищна рада
Новоайдарський район, Луганська область

Проведення конкурс з відбору виконавця комплексних послуг

Інформація Новоайдарської селищної ради Луганської області  про проведення відбору виконавця комплексних послуг

 

 

 

1. Мета проведення послуг:

відбір виконавця комплексних послуг з виконання робіт із землеустрою у процесі підготовки лоту до продажу на земельних торгах права оренди земельної ділянки та проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування будівель торгівлі.

 

2. Дані про земельну ділянку:

-– земельна ділянка комунальної власності територіальної громади  селища Новоайдар Новоайдарського району Луганської області в особі  Новоайдарської селищної ради, орієнтовною площею 0,0600 га, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованої в межах населеного пункту на території Новоайдарської селищної ради Луганської області за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вулиця Зарічна (біля присадибної земельної ділянки № 41).

 

3. Умови для укладання договорів з Новоайдарською селишною радою Луганської області:

Керуючись пунктом 5 статті 136 Земельного кодексу України, фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється виконавцем відповідно до договору про підготовку лотів до проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності. Витрати, здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів (виконання робіт із землеустрою, оцінки земель по кожному лоту окремо, тощо), відшкодовуються йому переможцем земельних торгів за кожним лотом.

Керуючись пунктом 5 статті 135 Земельного кодексу України земельні торги проводяться виконавцем, згідно договору про проведення земельних торгів. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється їх виконавцем, відповідно до договору про проведення земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів. Витрати (видатки), здійснені виконавцем земельних торгів по кожному лоту окремо, а також винагорода виконавця земельних торгів встановлена як 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний лот, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

 

 Підготовка лотів до продажу на земельних торгах включає:

№ з/п

Місце розташування земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Категорія земель

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності)

Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

Проведен-ня земельних торгів

1

В межах населеного пункту на території Новоайдарської селищної ради, вул. Зарічна (біля присадібної земельної ділянки № 41)

орієнтовною площею 0,0600

Землі житлової та громадської забудови

----

Виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

так

 

4. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця комплексних послуг з виконання робіт із землеустрою в процесі підготовки лоту до продажу на земельних торгах права оренди земельної ділянки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 Особливі умови конкурсу: фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів з наступним відшкодуванням за рахунок коштів покупця лота відповідно до частини п’ять статті 136 Земельного кодексу України.

Претендент бере на себе зобов’язання на виконання комплексу послуг з виконання  робіт із землеустрою та проведення земельних торгів.

 

Виконавці, які залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

1. Розробниками документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є:

- юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

- фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

2. Перелік підтвердних документів, які подаються виконавцем:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів;

- пропозиція, що містить інформацію про вартість послуг з виконання робіт із землеустрою у процесі підготовки лотів до продажу на земельних торгах прав оренди земельних ділянок та проведення земельних торгів по кожному лоту окремо, інформацію про строки виконання робіт по підготовці кожного лоту;

- згоду на фінансування підготовки лотів до проведення земельних торів та організацію і проведення земельних торгів за власний рахунок, з наступним відшкодуванням витрат (видатків) переможцем земельних торгів;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

-  згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копії сертифікату інженера-землевпорядника;

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів (аукціоністів), яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

- інформація про продані лоти за 2014-2017 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу у порівнянні зі стартовою ціною.

 

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв  припиняється за три робочих дня до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 

5. Строк подання конкурсної документації: до 09 березня 2018 року (включно).

 

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 93500, Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Дружби, 1.

 

7. Інформація про проведення конкурсу:  конкурс відбудеться 15 березня 2018 року о 10.00 год. за адресою:  Луганська область, смт. Новоайдар,  вул. Дружби, 1 (другий поверх).

 

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

93500, Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Дружби, 1. Телефон: (06445) 9-43-56« повернутися до списку новин