Новоайдарська селищна рада
Новоайдарський район, Луганська область

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення  Новоайдарської селищної ради
“Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради.”

     Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми.

Опис проблеми:

Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду землі”, Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати ставки орендної плати в межах своїх повноважень. Зокрема визначено, що розмір річної орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. Розмір орендної плати може бути більшим граничного розміру орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Кошти за оренду земельних ділянок скеровуються до місцевого бюджету. Тому диференціація розмірів орендної плати з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок, які здаються в оренду, а також реалізації завдань стратегії розвитку земельних відносин в Новоайдарській селищній дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

Метою даного регулювання є вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки.

З метою ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності селищної ради, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва, даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території селищної ради у відповідність до норм чинного законодавства, вдосконалити і визначити прозорий механізм розрахунку орендної плати, залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством.

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Повноваження по встановленню розмірів орендної плати за земельну ділянку надані чинним законодавством відповідним органам місцевого самоврядування. Змінити розмір податку та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечити нормам діючого законодавства. Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту - рішення селищної ради відповідно до норм чинного законодавства.

Визначення цілі регулювання регуляторного акта.

Цілями розробки та затвердження Положення “Про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради» є:

-  встановлення соціально - справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;

- забезпечення ефективного використання земельних ділянок в інтересах територіальної громади селища;

-  збільшення надходжень до селищного бюджету  та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток селища;

- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- можливість вирішення питань оренди землі на території населених пунктів Новоайдарської селищної ради межах чинного законодавства України.

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

1.удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;

2.впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

Під час розроблення положення “Про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради»”   було розглянуто такі альтернативні способи визначених цілей:

1.неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання);

2.прийняття селищною радою рішення “Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в населених пунктах Новоайдарської селищної ради”.

3.прийняття селищною радою нормативного документу.

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства. Вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи в теперішній час не можливо, оскільки існуюче законодавство не регламентує детальний механізм визначення орендних ставок на земельні ділянки.

Прийняття третьої альтернативи дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

Тому вона є прийнятною.

               Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

1. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість спростити, удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм надання земельних ділянок в оренду.

2. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду селищної ради, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.

3. Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

4.Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки.

5.Укладання договорів оренди земельних ділянок.            

 

             1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Запропонований проект рішення не потребує додаткових фінансових витрат селищної  ради.

Запровадження даного регулювання покращить умови започаткування та ведення підприємницької діяльності, сприятиме ефективному використанню земельних ресурсів та вкладанню інвестицій в їх господарське освоєння.

Зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акта є зміни чинного законодавства.

Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

З прийняттям даного регуляторного акта вигоди одержать: селищна рада, суб’єкти господарювання, населення.

Суб’єкт

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Наповнення дохідної частини місцевого бюджету та можливість реалізації соціальних програм селища внаслідок надходжень до селищного бюджету.

Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу та можливим веденням договірної роботи з землевласниками.

Суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни

Створення рівних умов конкуренції,

прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю.

Відсутні.

Населення

Прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю.

Відсутні

 

Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

Показники результативності регуляторного акта. 

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту буде надходження коштів до селищного бюджету від плати за оренду земельних ділянок.

Передбачається збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та визначення справедливих ставок орендної плати.

Рівень інформованості - очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в мережі Інтернет.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до селищного бюджету плати за оренду землі на підставі звітних матеріалів та звітності селищної ради.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено в термін не пізніше 2 років з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні 3 роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акту.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб впродовж 1 місяця з дня оприлюднення проекту рішення Новоайдарської селищної ради та відповідного аналізу регуляторного впливу на адресу: смт.Новоайдар, вул.Дружби, 1 Новоайдарського району Луганської області.

Контактний телефон: (06445) 9-43-56.

Розробник: Новоайдарська селищна рада.